header

ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅರ್ಜಿಗಳು All Online Applications click Here..    ಸುದ್ದಿಗಳು

ಎಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು ಸಕಇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ಜಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಸಕಇ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.DISCLAIMER: Content owned, maintained and updated by Directorate of Tribal Welfare, Bangalore. All queries/comments regarding the content on this site may be sent to the concern Commissionerate.