header
    ಸುದ್ದಿಗಳು

ಎಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು ಸಕಇ, ಕರ್ನಾಟಕ.

ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೇರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,ಸಕಇ,ಕರ್ನಾಟಕ.DISCLAIMER: Content owned, maintained and updated by Directorate of Tribal Welfare, Bangalore. All queries/comments regarding the content on this site may be sent to the concern Commissionerate.